Strona Główna Ubezwłasnowolnienie - Forum prawne
Ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, opieka, kuratela. Forum prawne. Znajdziesz tu porady prawne na temat ubezwłasnowolnienia.

RegulaminRegulamin  FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Ubezwłasnowolnienie chorego psychicznie
Autor Wiadomość
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 21 Luty 2011, 12:53   Ubezwłasnowolnienie chorego psychicznie

Witam,mam 39 lat,lekarz w szpitalu psychiatrycznym w pażdzierniku 1996r stwierdził u mnie zespół paranoidalny a potem zmienił diagnozę na schizofrenię paranoidalną.W szpitalu psychiatrycznym byłem 7 razy,mam rentę socjalną z Zus-u ok 525zł-nie pracuje.Matka złożyła do sądu okręgowego wniosek o ubezwłasnowolnienie.Były u mnie w mieszkaniu jakieś 3 babki na rozmowę ze mną.Nie wiem czy to było badanie,jedna z nich pytała się mnie który mamy rok,jaki miesiąc,jaki dzień tygodnia itp.
Mam pytanie czy będę jeszcze przez kogoś badany czy już nie.Czy zostanę ubezwłasnowolniony?
mam konto w banku na które przychodzi renta,czy mam to konto zlikwidować? mam też podpisaną umowę na telefon komórkowy na 3 lata(tel na doładowania).Matka chce przejąć te 525zł bo jej nie płaciłem na utrzymanie mieszkania.Mieszkam jeszcze z siostrą i bratem(brat jest dorosły ale tylko siostra pracuje).Dodam jeszcze tylko tyle że matka podała prawdopodobnie jako powód ubezwłasnowolnienia agresję i nie przyjmowanie leków.Nie nadużywam alkoholu.
Mam jeszcze takie pytanie,jeżeli zostałbym całkowicie ubezwłasnowolniony to matka mogłaby mnie umieścić w Domu Pomocy Społecznej czy do tego potrzebna jest odrębna decyzja sądu.Matka chce sprzedać mieszkanie po moim ojcu(ojciec zmarł nagle i nie zostawił testamentu),utrzymuje że to jest w całości jej mieszkanie.Mieszka z nami konkubent matki.Matka go sponsoruje i dlatego nie dokładam sie do mieszkania.I jeszcze takie pytanie ,matka ma podstawowe wykształcenie,w przypadku gdybym został ubezwłasnowolniony to ona będzie decydować o umieszczeniu mnie w szpitalu psychiatrycznym?W tej chwili jest tak że jak się z nią pokłócę to ona dzwoni na policję i po karetkę i wtedy z moją zgodą czy bez jestem umieszczany w szpitalu psychiatrycznym.
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Luty 2011, 08:05   

Bardzo możliwe, że te trzy osoby to byli biegli sądowi powołani do sporządzenia opinii odnośnie ubezwłasnowolnienia, choć rzadko się zdarza, że badanie przeprowadza aż trzech biegłych.

Trudno powiedzieć czy zostanie Pan ubezwłasnowolniony. To zależy od tego czy ze względu na chorobę jest Pan w stanie pokierować swoim postępowaniem czy też nie. Będzie się liczyło to czy jest Pan świadomy swoich działań, zna Pan ich konsekwencje, itp.
To, że nie daje Pan matce środków na mieszkanie samo w sobie nie jest powodem do ubezwłasnowolnienia. Również agresja sama w sobie nie jest powodem do ubezwłasnowolnienia. Podobnie nie przyjmowanie leków – tu można zastosować procedurę przymusowego leczenia.

Gdyby Pan został ubezwłasnowolniony całkowicie to zarząd Pana majątkiem przejąłby opiekun prawny – to on decydowałby na co zostanie przeznaczona Pana renta socjalna. Likwidacja konta nie jest potrzebna. Również umowa o świadczenia telekomunikacyjne będzie nadal obowiązywała.

Odnośnie umieszczenia w DPS to opiekun prawny może złożyć taki wniosek, ale tylko za uprzednią zgodą sądu opiekuńczego. Aby sąd zgodził się na złożenie wniosku o DPS przede wszystkim muszą być spełnione przesłanki umieszczenia osoby w takim domu.
Umieszczenie w DPS jest zasadne jeżeli dana osoba wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, osoba ta nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Jeżeli Pana ojciec nie pozostawił testamentu to jest Pan wraz z jego żoną i Pana rodzeństwem spadkobiercą. Jeżeli mieszkanie (lub udział w nim) wchodziło w skład majątku ojca to z chwilą jego śmierci stał się Pan współwłaścicielem. Bez Pana zgody matka nie jest w stanie sprzedać mieszkania – muszą na to się zgodzić wszyscy współwłaściciele.
Gdyby Pan został ubezwłasnowolniony to sprzedaż nie będzie możliwa bez zgody sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie może wydawać środków ubezwłasnowolnionego na swoje potrzeby. Podlega on nadzorowi ze strony sądu i musi składać sprawozdania z zarządu majątkiem.

Wykształcenie matki nie ma znaczenia dla sprawy. Gdyby została Pana opiekunem prawnym to mogła będzie decydować o hospitalizacji.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 25 Luty 2011, 18:44   

Jeżeli zostanę ubezwłasnowolniony to zabiorą mi dowód osobisty? i jeszcze jedno pytanie
czy można zrzec się renty socjalnej?
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Luty 2011, 19:07   

Stosownie do art. 161 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego.

Art. 103 ust. 3 Ustawy o emeryturach i rentach wskazuje, iż prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty.
Jednak ustawa o rencie socjalnej w art. 15 nie wskazuje, iż art. 103 ustawy o emeryturach i rentach ma zastosowanie sprawach nieuregulowanych w ustawie, i że stosuje się odpowiednio.
Wynika z tego, że osoba pobierająca rentę socjalną nie może złożyć wniosku o zawieszenie prawa do renty.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie istotne znaczenie ma art. 12b ust. 1 ustawy o rencie społecznej, zgodnie z którym jeżeli dla osoby uprawnionej do renty socjalnej ustanowiono opiekę prawną, świadczenie to wypłaca się osobie sprawującej tę opiekę.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 25 Luty 2011, 19:22   

Rentę socjalną dostałem na 3 lata,jeżeli zostanę ubezwłasnowolniony i będę miał taki grymas żeby nie stawić się na komisję Zus-u po tych 3 latach to ktoś mnie zmusi do stawienia się na tą komisję(nie chcę żeby ktoś inny pobierał moją rentę)czy osoby ubezwłasnowolnione są zwolnione ze składania wniosku o rentę socjalną i może to zrobić opiekun prawny.
I jeszcze jedno pytanie ; jeżeli dostanę wezwanie do sądu i się nie stawię to co mi grozi(grzywna, doprowadzenie siłą).
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Luty 2011, 19:57   

Opiekun prawny może złożyć wniosek o rentę socjalną. Reprezentuje on bowiem ubezwłasnowolnionego i dokonuje za niego czynności prawnych.
A lekarz orzecznik może wydać orzeczenie o niezdolności do pracy na podstawie samych dokumentów.

Stosownie do art. 513 Kodeksu postępowania cywilnego, który ma zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym (a takim jest postępowanie o ubezwłasnowolnienie) niestawiennictwo strony nie tamuje rozpoznania sprawy.

W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie będzie miał zastosowanie przepis art. 547 § 1 KPC który wskazuje, iż osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz - w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana - biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.
§ 2 art. 547 KPC mówi, iż w celu wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, [b]sąd może zarządzić przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawę albo wysłuchać ją przez sędziego wyznaczonego[/b]. Na postanowienie sądu o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozprawę przysługuje zażalenie.
Niemożność porozumienia się z osobą, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, stwierdza się w protokole po wysłuchaniu biegłego lekarza i psychologa uczestniczących w posiedzeniu (art. 547 § 3 KPC).

Jeżeli w dalszym toku postępowania sąd wezwie Pana do osobistego stawiennictwa zastosowanie będzie miał przepis art. 429 KPC zgodnie z którym jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może ją skazać na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu.
Wynika to z art. 575 KPC, który wskazuje iż do osobistego stawiennictwa innych uczestników postępowania stosuje się w sprawach, które mogą być wszczęte z urzędu, przepisy o skutkach niestawiennictwa świadków, a w innych sprawach (np. o ubezwłasnowolnienie) przepis art. 429.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 28 Luty 2011, 12:21   

Witam.Mam jeszcze takie pytanie.W marcu podpiszę umowę z bankiem o kredyt.W sytuacji kiedy zostanę ubezwłasnowolniony kto będzie spłacał ów kredyt?
Drugie pytanie ;cytat:" sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów "
Z tego wynika że może zostać mi zabrany laptop i drugi komputer stacjonarny?
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Luty 2011, 14:39   

Zobowiązanym do spłaty kredytu będzie nadal Pan mimo, że zostanie Pan ubezwłasnowolniony (o ile w ogóle). Z tym, że to opiekun prawny będzie dokonywał fizycznie spłat zapewne z Pana dochodu (renty socjalnej). Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania osoby ubezwłasnowolnionej.

Komputer czy laptop nie jest ani kosztownością, ani dokumentem, ani papierem wartościowym.
Nie widzę żadnego powodu, aby nie pozwalano osobie ubezwłasnowolnionej korzystać ze sprzętu komputerowego, który jest własnością tej osoby.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 28 Luty 2011, 15:00   

Mam dostęp do swojego konta przez internet,będę mógł wykonywać przelewy czy zostanie mi to w jakiś sposób zablokowane?Zabiorą mi kartę do bankomatu?
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Marzec 2011, 14:13   

Opiekun prawny może zablokować ubezwłasnowolnionemu dostęp do konta i możliwość korzystania z konta. Nawet powinien to zrobić ponieważ to opiekun prawny sprawuje zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej. Osoba ubezwłasnowolniona traci zdolność do czynności prawnych - nie może ona dokonywać ważnych czynności prawnych oraz sprawować zarząd swoim majątkiem.
Opiekun prawny może zablokować kartę do bankomatu osobie ubezwłasnowolnionej.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 7 Marzec 2011, 14:51   

Witam, dzisiaj dostałem list polecony z sądu okręgowego że sąd zaniechał doręczenia pism i wysłuchania mnie ze względu na stan zdrowia po opinii biegłych.Wyznaczono mi kuratora.Mam teraz takie pytanie czy będę jeszcze badany przez biegłych? Jak dalej potoczy się postępowanie?Jestem nieco zaskoczony decyzją biegłych że nie mogę się stawić w sądzie okręgowym(mam 40km do sądu) ponieważ wcześniej sam jeżdziłem pociągiem nieraz po 400 km.
Edit: dzisiaj rano złożyłem do sądu odwołanie od decyzji biegłych sądowych w sprawie niemożności stawienia się przez zemnie na rozprawie sądowej z powodu zaburzeń psychicznych,choroby psychicznej etc.Będę się odwoływał od każdej decyzji sądu bądż biegłych sądowych niekorzystnych dla mnie.
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Marzec 2011, 07:58   

Ma Pan prawo do odwołania się od każdego orzeczenia sądu w Pana sprawie.

Jak wskazuje art. 556 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, sąd może zaniechać doręczenia pism sądowych, wezwania lub wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli uzna to za niecelowe ze względu na stan zdrowia tej osoby, określony w opiniach biegłego lekarza psychiatry lub neurologa oraz psychologa wydanych po przeprowadzeniu badania. Nie dotyczy to wysłuchania, o którym mowa w art. 547. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Natomiast § 2 art. 556 KPC w wypadkach wskazanych w § 1 sąd orzekający, w celu ochrony w toku postępowania praw osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, ustanowi kuratora, chyba że ma ona przedstawiciela ustawowego, który nie jest wnioskodawcą. Przepisy art. 548 § 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Biegli uznali, że nie jest Pan w stanie stawić się w sądzie ze względu na Pana stan zdrowia.

W sprawie może być Pan jeszcze raz badany przez biegłych, ale może się zdarzyć, że biegli wydadzą opinię w sprawie ubezwłasnowolnienia na podstawie już przeprowadzonego badania oraz dokumentacji medycznej jaka jest im dostępna.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 3 Czerwiec 2011, 13:45   

Witam, Sąd Okręgowy ustanowił mi adwokata z urzędu,jednak dalej nie mogę się zapoznać z aktami sprawy które mnie dotyczą ponieważ urzędniczka w sekretariacie wydziału cywilnego,(której okazałem dowód osobisty i numer sygnatury akt) -[b][u]odmówiła[/u][/b] mi wglądu.Nie znam treści opinii biegłych wg. której nie mogę stawić się w sądzie ze względu na stan zdrowia.Nie mogę się zapoznać z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie i jego uzasadnieniem.Nie mogę się zapoznać z zaświadczeniem lekarza psychiatry,który wydał opinię o moim aktualnym stanie zdrowia.Co ciekawe lekarz u którego się leczyłem zaprzeczył żeby wydał mojej matce takie zaświadczenie a w przychodni psychiatrycznej w historii choroby nie ma żadnej wzmianki o wydaniu takiego zaświadczenia przez jakiegokolwiek lekarza.Czy jest zatem możliwe że zaświadczenie przedłożone z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie zostało sporządzone przez lekarza psychiatrę u którego się nie leczyłem?
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Czerwiec 2011, 16:49   Ubezwłasnowolnienie - prawo wglądu do akt

Opinia odnośnie tego czy jest Pan w stanie działać samodzielnie i czy celowym jest zaprzestanie doręczania Panu pism została sporządzona przez biegłego sądowego specjalnie powołanego na tą okazję przez sąd. Tym biegłym był zapewne inny lekarz niż ten, u którego leczy się Pan stale. Trudno powiedzieć na jakiej podstawie - jakiej dokumentacji została wydana ta opinia.

Co do wglądu do akt, to znaczenie będą miały następujące przepisy:

Art. 9 § 1 KCP -rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

Art. 546 § 1 KCP - [b]uczestnikami postępowania o ubezwłasnowolnienie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy[/b]:
1) [b]osoba, której dotyczy wniosek[/b];
2) jej przedstawiciel ustawowy;
3) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

Art. 65 § 1 KCP - zdolność do czynności procesowych (zdolność procesową) [b]mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych[/b], osoby prawne, inne
jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne, o których mowa w art. 64.
Art. 65 § 2 KCP - osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności prawnych ma zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których może dokonywać samodzielnie.

Art. 66 KCP - o[b]soba fizyczna nie mająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego[/b].

Art. 556 § 1 KCP - Sąd może zaniechać doręczenia pism sądowych, wezwania lub wysłuchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jeżeli uzna to za niecelowe ze względu na stan zdrowia tej osoby, określony w opiniach biegłego lekarza psychiatry lub neurologa oraz psychologa wydanych po przeprowadzeniu badania. Nie dotyczy to wysłuchania, o którym mowa w art. 547. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Art. 556 § 2 KCP- w wypadkach wskazanych w § 1 sąd orzekający, w celu ochrony w toku postępowania praw osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, ustanowi kuratora, chyba że ma ona przedstawiciela ustawowego, który nie jest wnioskodawcą. Przepisy art. 548 § 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Moim zdaniem ma Pan prawo wglądu do akt, gdyż jest Pan stroną postępowania oraz nie utracił Pan zdolności procesowej. Tu muszę wskazać, że spotkałem się również z opinią odmienną.
Inaczej byłoby gdyby sąd ustanowił dla Pana doradcę tymczasowego gdyż wówczas byłby Pan traktowany jak osobą ubezwłasnowolniona częściowo.

Najlepiej gdyby Pan zapytał w sekretariacie na jakiej podstawie odmawia się Panu wglądu do akt. Pan powinien powoływać się na art. 9 § 1 i 546 § 1 KCP i to, że jako strona postępowania ma Pan prawo wglądu do akt.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 18 Czerwiec 2011, 21:43   

Jeszcze mam takie pytanie .W przypadku gdy sąd odrzuci wniosek o ubezwłasnowolnienie mogę domagać się od osoby która go złożyła zwrotu kosztów,które poniosłem(opłata od złożonego zażalenia,koszt porady i pisma od adwokata)?Mogę taki wniosek złożyć ustnie na rozprawie? Jak długo trwa rozprawa 10-15 min? Czy mogę wnieść o nałożenie kary grzywny w wysokości 1000 pln (tysiąc zł) za nieprzemyślany,podyktowany w złej wierze wniosek o ubezwłasnowolnienie mojej osoby zgodnie z art.545 § 4 kodeksu postępowania cywilnego.
Czy taki wniosek musi być jeszcze dodatkowo umotywowany?
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Czerwiec 2011, 12:03   Ubezwłasnowolnienie - zwrot kosztów postępowania

W postępowaniu nieprocesowym, a takim jest postępowanie o ubezwłasnowolnienie zasadą jest, iż każdy uczestnik ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie (art. 520 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jednak sąd może może nakazać zwrot kosztów poniesionych przez Pana.

Jak wskazuje art. 520 § 2 KPC, jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

Z kolei § 3 art. 520 KPC wskazuje, iż jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Wniosek o zwrot kosztów postępowania może Pan złożyć ustnie na rozprawie, ale jednak proponowałbym złożenie go na piśmie przed rozprawą.

O nałożeniu grzywny decyduje sąd jeżeli sam stwierdzi, że zaistniały przesłanki z art. 545 § 4 KPC. Sąd wydaje orzeczenie o grzywnie z urzędu, a nie na wniosek. Jednak w piśmie może Pan wskazać, że zaistniały przesłanki z tego przepisu i należałoby rozpatrzyć możliwość nałożenia grzywny na wnioskodawcę.

Rozprawa nie trwa długo - sąd opiera się przede wszystkim na opinii biegłego.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 21 Czerwiec 2011, 09:43   

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedz.Mam jeszcze takie pytanie,jeżeli zostanę ubezwłasnowolniony całkowicie i umieszczony w domu pomocy społecznej skutecznie to ułatwi czy też przeszkodzi mojej matce w sprzedaży mieszkania.Dodam że tylko ja nie wyrażam zgody na sprzedaż.
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 27 Czerwiec 2011, 18:34   Ubezwłasnowolnienie a sprzedaż mieszkania

Jeżeli mieszkanie należy do Pana to opiekun prawny, jeżeli będzie Pan ubezwłasnowolniony, będzie mógł zbyć w Pana imieniu mieszkanie tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. Nawet jeżeli sąd wydałby zgodę na sprzedaż to należy wskazać, że środki ze sprzedaży będą należały do Pana - opiekun prawny nie będzie ich mógł wydać na własne potrzeby. Będzie się musiał rozliczać z tych środków przed sądem.

Jeżeli mieszkanie należy do matki to wówczas kwestia Pana ubezwłasnowolnienia nie ma znaczenia dla sprzedaży - właściciel może swobodnie dysponować swoją własnością.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 31 Lipiec 2011, 16:51   

Witam , Sąd Apelacyjny odrzucił moje zażalenie na powołanie kuratora,na doręczanie pism,wzywanie na rozprawę.Wyznaczony kurator całkowicie ignoruje moje telefony,czy w
tej sytuacji mam jeszcze prawo do wglądu do akt czy je straciłem?Jak będzie wyglądać postępowanie w przypadku mojego wyjazdu zagranicę?Czy mogę zostać ubezwłasnowolniony
zaocznie?
 
 
Łukasz Obrał 
Administrator
www.prawo-porady.pl


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 13 Wrz 2010
Posty: 182
Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Sierpień 2011, 06:13   Postępowanie, a wyjazd za granicę

Moim zdaniem ustanowienie dla Pana kuratora nie powoduje, że stracił Pan prawo przeglądania akt sprawy. Nadal jest Pan bowiem stroną postępowania.

Kurator w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie jest ustanawiany w celu ochrony praw osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Ustanowienie kuratora nie odbiera osobie, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie praw strony.

Jeżeli wyjedzie Pan poza granice Polski sąd może wydać orzeczenie bez Pana fizycznego udziału w sprawie - sąd ustanowił dla Pana kuratora, bo uznał, iż celowe jest zaniechanie doręczenia pism sądowych, wezwanie lub wysłuchanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.
 
 
 
sch7 

Dołączył: 21 Lut 2011
Posty: 15
Skąd: Rzeszów
Wysłany: 6 Sierpień 2011, 05:39   

Dotarłem do akt sprawy.Cytat:" Biegli : lekarz psychiatra i psycholog ,słuchani w trybie § 3 art. 547 kpc stwierdzają , iż nie ma możliwości porozumienia się z uczestnikiem z uwagi na jego aktualny stan zdrowia.Także z uwagi na powyższe nie celowe jest doręczanie uczestnikowi pism sądowych oraz wzywanie go na rozprawę w celu wysłuchania."Jest tam wiele szokujących dla mnie stwierdzeń w opinii biegłych.We wniosku o ubezwłasnowolnienie jest podana data mojego urodzenia jako rok 2010.Niektóre strony akt są powyrywane(udało mi się porobić zdjęcia akt).Być może część akt została przede mną ukryta.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Statystyki wizyt z innych stron
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Support forum by phpBB3 Assistant
poradnictwo reklama